Nu mer viktigt än någonsin att hålla sig informerad kring vad som händer i världen

Idag så kan man ta del av nyheter från alla världens hörn direkt när händelsen inträffar. Men det kan också vara svårt att sålla kring all information som finns. Så hur bör man tänka när man letar efter nyheter?

Du som läser detta är med allra största sannolikhet fotointresserad. Du kanske tycker om att ta del av nyheter från olika tillverkare, samt läsa fotoreportage. Det är verkligen inget konstigt med det, men det är samtidigt viktigt att man tar del av nyheter kring vad som försiggår i samhället och i omvärlden. Detta är extra viktigt såhär i pandemitider när nya rapporter kring smittolägen, restriktioner och nya klustersmittor står som spön i backen. Att vara välinformerad är då inte bara bra för att man ska ha koll, det kan också bli väldigt viktigt för din personliga säkerhet.  

Hur ska man tänka när man väljer en nyhetskälla?

En sak som kan vara klok är att använda sig utav av två olika nyhetskällor. Den svenska journalistkåren är bland de bästa i världen, men en nyttig övning i källkritik kan ändå vara att ta del av nyheter från två olika källor. På så sätt så får man ett bredare perspektiv och kan också skaffa sig en djupare förståelse. 

Det är också väldigt vanligt att man har en källa för lokalnyheter, samt en annan källa för att ta del av vad som händer i hela Sverige samt i omvärlden. Många kanske tittar på sina lokala TV-nyheter eller läser sin lokala tidning för att sedan ta del av någon av de större rikstäckande tidningarna. På så sätt så är man välinformerad kring saker som har hänt där man bor, samtidigt som man får en överblick kring vad som försiggår i landet.